top of page
pexels-cottonbro-studio-3662667.jpg

Barnerett

Barneretten består av alt fra barnefordeling til barnevernssaker. Vi i advokatfirmaet Brevik Møller har god erfaring med spørsmål innenfor barneretten, og bistår klienter i alle saker som gjelder barnerett. 

Våre ansatte har fokus på å finne gode løsninger, tilpasset den enkelte, på et tidlig stadie i saken. På denne måten unngår man unødvendige og lange konflikter. Vi i advokatfirmaet Brevik Møller mener at barnets beste alltid skal komme først i barnesaker, og er opptatt av å skape en god dialog med de ulike instansene for å sikre at dette blir oppfylt. 

Les mer om hvordan vi jobber med barnefordelingssaker her

Les mer om saksgangen i barnevernssaker her

Les mer om hvordan vi jobber med foreldreansvar her. 

Har du behov for en advokat innen barnerett? 

Ta kontakt for en trivelig samtale!

Takk for din henvendelse, vi tar kontakt så fort som mulig!

bottom of page