top of page

Trenger du en fremtidsfullmakt?En fremtidsfullmakt gir en eller flere personer fullmakt til å representere en person som ikke lenger kan ivareta seg selv og egne interesser. Særlig aktuelt er fremtidsfullmakt ved fremskreden alder, ved demens eller slag. En fremtidsfullmakt kan også sikre at dine interesser blir ivaretatt ved ulykke.


Du bestemmer selv innholdet i fullmakten. En fremtidsfullmakt er begrenset av dens innhold, og du bestemmer selv hvem som skal være din fullmektig. Ofte velges flere fullmektiger, for å være sikker på at dine interesser kan ivaretas over tid. Du kan også delegere konkrete oppgaver, til forskjellige personer.


Et særlig praktisk tilfelle der fremtidsfullmakter har stor betydning, er når lengstlevende sitter i uskiftet bo. Dersom det inntreffer forhold som gjør det umulig for lengstlevende å disponere, kan uskifteboet blir bundet opp over lang tid, ofte flere år. Det kan gjøre det vanskelig å vedlikeholde eiendom, skape konflikter mellom arvinger og i noen tilfeller forringe verdien av boet. Når det foreligger en fremtidsfullmakt, gis fullmektigen adgang til å disponere slik du selv hadde ønsket, og ivareta dine verdier slik du selv ville ha gjort.


I de tilfellene det ikke foreligger fremtidsfullmakt, er det et alternativ at det oppnevnes en verge for personen som ikke lenger evner å ivareta seg selv. I disse tilfellene er det vergemålsloven som kommer til anvendelse. Her vil loven sette skranker for hvilke disposisjoner vergen kan gjøre, dette gir ikke den samme fleksibilitet som en fremtidsfullmakt, ei heller gir vergemål den samme trygghet for at dine egne ønsker ivaretas.


En fremtidsfullmakt bør derfor utarbeides kun for deg og dine behov. Dersom du lurer på om du trenger en fremtidsfullmakt, eller har andre spørsmål om hvordan du kan sikre dine verdier og ønsker for fremtiden, ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Comments


bottom of page