top of page

Om samtaleprosess

En samtaleprosess er en alternativ behandlingsform i barnevernssaker. I motsetning til et tradisjonelt forhandlingsmøte i barneverns- og helsenemnda (tidligere fylkesnemnda), er en samtaleprosess særlig egnet for å skape en felles enighet og et godt samarbeid mellom partene i en barnevernssak. Det er fordi en samtaleprosess krever at alle parter samtykker til en slik behandling, og et slikt samtykke foreligger hovedsakelig når partene anser det som mulig å finne løsninger i fellesskap.


Hvordan foregår en samtaleprosess?


Det er barneverns- og helsenemnda som kaller inn partene til en samtaleprosess og som er ansvarlig for å organisere møtet. Møtet ledes av en nemndsleder som skal opptre både nøytralt og objektivt. I en samtaleprosess deltar også en sakkyndig oppnevnt fra barneverns- og helsenemnda. Slik sikres det at partene har tilstrekkelig juridisk og barnefaglig kompetanse under møtet.I tillegg til barnevernet, bistått av kommunens advokat, må de private partene også møte. En privat part står fritt til å la seg bistå av advokat og velge denne selv. Private parter har krav på fri rettshjelp når det er snakk om at en sak skal behandles i barneverns- og helsenemnda.


De berørte barna kan også møte i en samtaleprosess. Dersom de møter, har barnet krav på å ha med seg en tillitsperson. Har barnet partsrettigheter i saken, noe barnet har fra fylte 15 år, har også barnet krav på bistand fra advokat. Barnet får dermed en mulighet til å bli hørt, enten gjennom en talsperson, eller ved at barnet kan snakke direkte med barneverns- og helsenemnda.


Hvorfor samtaleprosess?


Godt samarbeid skaper tillit og gode resultater. En samtaleprosess kan hjelpe partene til å finne alternative løsninger til en omsorgsovertakelse. For eksempel kan partene bli enige om ulike hjelpetiltak, eller andre midlertidige løsninger som er til barnets beste.


De aller fleste familier opplever slitasje og svekket tillit til barnevernstjenesten i en prosess der omsorgsovertakelse er aktuelt. Ved å møtes på en mer uformell måte og med et felles mål om å finne løsninger, kan samtaleprosess også bidra til å gjenopprette tilliten og samarbeidet mellom barnevernstjenesten og de private parter.


Hos advokatfirmaet Brevik Møller har vi alltid et sterkt fokus på dette samarbeidet. Vi ønsker alltid å hjelpe partene til en god dialog med barnevernet, slik at man unngår omsorgsovertakelse der det er mulig. For de private parter kan samtaleprosessen være en god arena å vise evne og ønske om samarbeid og løsninger. For barnevernstjenesten kan samtaleprosessen både være en mulighet til å nå frem med god hjelp, men også bidra til å redusere bekymring og behov for tiltak.

Har du spørsmål omkring samtaleprosess eller andre barnevernrettslige problemstillinger? Ta gjerne kontakt for en hyggelig samtale.Comments


bottom of page