top of page

Har du behov for en advokat i en straffesak?


En straffesak starter vanligvis ved at den som har vært utsatt for en straffbar handling (fornærmede) melder et kriminelt forhold til politiet, men kan også starte med at politiet på eget initiativ starter en etterforskning. Dersom det er en kjent gjerningsmann vil denne i første omgang få status som mistenkt i saken, mens politiet vurderer nærmere etterforskningsskritt.


Både fornærmede og etterlatte av fornærmede kan ha krav på bistandsadvokat. Videre har man i mange saker krav på forsvarer dersom politiet velger å omgjøre status fra mistenkt til siktet.


I advokatfirmaet Brevik Møller bistår vi både fornærmede og tiltalte i den rettslige prosessen fra anmeldelse til dom eller henleggelse. Vi vet at det å stå i en straffesak kan være en stor påkjenning for alle parter, og at god informasjon om saksgang og hva som venter senere i prosessen er en viktig faktor for å føle seg trygg.


Er du mistenkt i en straffesak eller lurer på om du skal anmelde et forhold? Ta kontakt for en uforpliktende samtale!


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page