top of page

Samboerkontrakt

Bilde av et par som har flyttet inn i et hus

Hva er en samboerkontrakt?

En samboerkontrakt er et skriftlig dokument som regulerer forholdet mellom to som bor sammen. Dette dokumentet definerer rettighetene og forpliktelsene til samboerne, og sørger for at disse opprettholdes ved en eventuell uenighet. Som advokat innen familierett lager vi mange samboerkontrakter. En samboerkontrakt omfatter ofte informasjon om økonomiske ansvar, eiendomsrett, boligkostnader, forsikringer og andre forhold. Ved å benytte en advokat innen familierett til å sette opp en samboerkontrakt, vil dere sikre en nøytral og rettferdig fordeling av fremtidige verdier.

Fordelene ved å benytte seg av en samboerkontrakt, er at begge parter har klarhet om hva som er forventet av dem, og hva de kan forvente fra den andre parten. Som advokat innen familierett har vi erfaring med at en felles forståelse for ansvar og fordeling i forkant kan lette hverdagen i samlivet. En samboerkontrakt satt opp av advokat familierett vil også kunne beskytte de økonomiske interessene til begge parter og sikre at begge partene er klar over hva som kan forventes av dem. Skulle det dukke opp et ønske om separasjon eller den ene parten skulle falle fra, vil samboerkontrakten gjøre det enklere å fordele eiendom og andre eiendeler av stor verdi. Det har vi som advokat familierett vært vitne til flere ganger.

Det mange glemmer når de har benyttet en advokat familierett til å lage samboerkontrakt én gang, er at det er viktig å holde samboerkontrakten oppdatert. Livene våre utvikles stadig, og vi er i forandring hver dag. Arbeidssituasjon kan forandre seg, det kan komme barn til og andre viktige forpliktelser som ikke var til stede ved kontraktsinngåelse. Det hjelper lite med en samboerkontrakt som er utdatert. Som advokat familierett kan vi hjelpe våre klienter med å lage en god avtale som enkelt kan justeres dersom en av partene får større verdier i etterkant av at avtalen er underskrevet, eller om det skjer andre store forandringer i samlivet.

Samboerkontrakt også som gift?
En samboerkontrakt vil falle bort ved ekteskapsinngåelse. Det er fordi regelen om likedeling inntreffer ved giftemål og man omfattes av ekteskapsloven. Dette området er vi som advokat familierett spesialist på, vi kan guide deg til beste løsning for dere.

Dette betyr at samboerkontraktene bare vil gjelde så lenge man er samboere, og ikke når man er gift. Vi opplyser alltid om det som advokat familierett, men det er likevel viktig å huske på. Det kan føre til uønskede konsekvenser om man ikke tar hensyn til dette når man inngår ekteskap med en samboerkontrakt underskrevet. Ta gjerne kontakt med advokat familierett i forkant slik at vi kan finne den beste løsningen for dere. Dette er et komplisert landskap å navigere i. En advokat familierett er ekspert på disse områdene, la oss hjelpe deg!

Forskjell på plikter i samboerskap og giftemål

Når to personer inngår ekteskap med hverandre, har de plikt til å forsørge hverandre - såkalt underholdsplikt. Denne plikten har ikke samboere. På den andre siden har samboere heller ikke ansvar for gjeld som den andre har tatt opp, men det har man i et ekteskap hvis det ikke er inngått avtaler om særeie. Samboere har heller ikke innsynsrett i hverandres økonomi.

Som advokat familierett kan vi hjelpe dere med rådgivning rundt hvorvidt dere skal inngå en ekteskapskontrakt utover hva som gjelder i ekteskapsloven.

bottom of page