top of page

Samlivsbrudd – Hva, nå?

Enten man vurderer eller akkurat har opplevd et samlivsbrudd, er det mange vanskelige og vonde spørsmål man skal ta stilling til. På den ene siden står hensynet til seg selv, og behovet for å komme best mulig ut av en allerede vanskelig situasjon. På den andre siden står behovet for å sørge for at den andre parten også kommer godt ut av et brudd. Viktigst av alt er forholdet til eventuelle barn, og barnets beste kan lett fortrenges eller settes til side i konflikten som oppstår ved et samlivsbrudd.
Hvilke regler som gjelder i det enkelte tilfellet, vil bero på om man er gift eller samboer. Dersom man er gift, er det ekteskapslovens regler som er avgjørende for hvordan verdiene skal deles. Den klare hovedregelen er at alle verdier som er skapt under ekteskapet, skal deles likt. Fra dette utgangspunktet er reglene om skjevdeling et sentralt unntak. Det man hadde med seg inn i ekteskapet eller har mottatt som arv eller gave mens man var gift, kan holdes utenfor delingen. Kravet til bevis er strengt, og bevisbyrden ligger på den som vil holde noe utenfor likedelingen.


Som samboere er det ingen lov som regulerer et samlivsbrudd, her er det avtalen mellom samboerne som er det avgjørende. Hovedregelen at det du eier, er det du tar med deg ut av samboerskapet. Det samboere eier sammen, reguleres av sameieloven. Det kan fremstå enkelt å dele et bo etter eiendomsgrensene, men etter lengre samboerskap kan disse grensene bli flytende og vanskelige å identifisere. Derfor er også samboeravtalen så viktig, når bruddet er en realitet er det ofte vanskeligere å komme til en enighet.


Når det gjelder forholdet til barna, må foreldrene vektlegge hva som er best for barna i de avgjørelsene man treffer. Dessverre kommer av og til barnets beste i bakgrunnen i konflikter som oppstår ved samlivsbrudd. Av og til ser man også at barna blir brukt som et verktøy for å ramme den andre parten i en allerede sårbar situasjon. Dersom fordelingen av verdiene etter et samlivsbrudd er rettferdige og til det beste for begge parter, kan det også dempe en eventuell konflikt mellom partene.Vi hos advokatfirmaet Brevik Møller bistår både ektefeller og samboere både før og etter et samlivsbrudd. En ryddig prosess med god dialog kan bidra til å sikre en fordeling som er rettferdig, og ivareta alle parter på en god måte. Hvert enkelt brudd og konflikt er unik, og vi kan bistå med å finne løsninger som er både varige og til barnas beste. Vårt fokus er på dialog mellom partene, så langt det er mulig å komme frem til gode løsninger.


Noen par tar kontakt sammen og løser konflikten før den har startet. For andre er det nødvendig å få rettens hjelp til å bestemme hvordan delingen av samlivet skal foretas. Våre advokater kan bistå i hele prosessen.Dersom du tenker at du trenger råd eller veiledning vedrørende samlivsbrudd, ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Kommentare


bottom of page