top of page
"Det å få kunnskapsrik og seriøs bistand i en vanskelig tid er ubetalelig både for livskvaliteten og trygghet"

Sitat tidligere klient

ADVOKATFIRMAET BREVIK MØLLER
- din advokat på lillehammer

Velkommen til advokatfirmaet Brevik Møller!

 

Hvis du søker etter profesjonell advokat i Lillehammer, innlandet eller andre steder i Norge, har du kommet til rett sted. Vi har flere års erfaring som advokat i Lillehammer, og tar saker prinsipalt på Østlandet, men også fra hele Norge. Vi har de nødvendige kvalifikasjonene til å hjelpe deg med å løse dine juridiske behov. Vi kan tilby deg råd og hjelp når det gjelder blant annet barnerett, familierett, strafferett og pengekrav.

Som advokat i Lillehammer tilbyr vi et bredt spekter av juridiske tjenester. Vi hjelper deg med å navigere i en kompleks verden av lovverk og lovforskrifter. Vi er her for å hjelpe deg å sikre dine personlige og økonomiske rettigheter og interesser. Uansett hva slags problem du måtte stå overfor vil vi gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg.

Vi er spesialisert innen områdene barnerett, familierett, strafferett og heste- og hundespørsmål, og vi behandler saker som faller innunder disse områdene, samt en rekke andre områder vi har opparbeidet oss god kompetanse på. Vi tar sikte på å gi deg en profesjonell og effektiv løsning på dine juridiske og rettslige spørsmål når du er på utkikk etter advokat i Lillehammer.

Advokat i Lillehammer – du må føle deg trygg i valget
Det er viktig å føle seg trygg og komfortabel med advokatfirmaet når du skal velge juridisk bistand. Man er ofte i en sårbar situasjon når man leter etter advokat, og da må du ha tillit til advokaten din og arbeidet den gjør. Det er mange å velge mellom når du søker advokat i Lillehammer, og da er ofte personkjemi et viktig kriterium når du har funnet noen som opererer innen det tjenesteområdet du søker hjelp. Derfor mener vi det er essensielt å møtes i forkant av avtaleinngåelse slik at vi begge kan starte samarbeidet med de beste forutsetninger når du har behov for advokat i Lillehammer.

Raske eller lengre prosesser som advokat Lillehammer?
Noen saker går raskt, mens andre går over lengre tid. Det er ikke alltid enkelt å vite hvor lang prosessen kommer til å være når du søker etter advokat i Lillehammer. Vi vil imidlertid gjøre vårt beste for å ha en så effektiv prosess som mulig, slik at du slipper å stå i en utmattende konflikt over tid. Ved å velge oss som advokat i Lillehammer vil vi sammen legge det beste løpet for din prosess.  

Advokathjelp kan være skremmende
Vi er klar over at det å kontakte advokat kan være skremmende, og at det å måtte forholde seg til jussen kan være utfordrende og fremmed. Vi er derfor opptatt av å gi deg trygghet når du søker juridisk bistand. Vi ønsker å gi deg en god opplevelse samtidig som du får så god rådgivning om egen situasjon som mulig når du søker advokat i Lillehammer. Vi vil at du skal føle deg trygg på at du har tatt det rette valget når du velger oss som advokat i Lillehammer.

Ikke en typisk advokat Lillehammer
Advokatfirmaet Brevik Møller er ikke det stereotype advokatfirmaet du vanligvis møter når du søker advokat i Lillehammer. Vi er et lite firma bestående av en advokat og en advokatfullmektig. Dette gjør at vi kan være meget fleksible til enhver tid og møte deg på dine behov.

Vi får et personlig forhold til alle våre klienter og de utfordringene dere står ovenfor. Derfor ønsker vi å yte litt mer og gå litt lengre for at du skal få din sak løst på den beste mulige måten for deg. Du trenger ikke være redd for å ta kontakt med oss, vi er gode til å lytte og stille de riktige spørsmålene. Vi tar oss tid til å høre på deg, og vi loser deg trygt gjennom prosessen. Vi er et godt valg hvis du trenger advokat i Lillehammer.

Fordeler ved å velge et lite firma som advokat Lillehammer
Det kan være mange fordeler ved å velge et lite advokatfirma i forhold til et stort firma. For det første, og kanskje det viktigste, er det større sannsynlighet for at du får personlig oppmerksomhet og dedikert service enn om du velger et større advokatfirma når du søker advokat i Lillehammer. Vi kan ha en mer personlig tilnærming til tjenestene vi leverer, og klientene våre føler virkelig at deres interesser er ivaretatt.

Det er også større sannsynlighet for at et lite advokatfirma som oss har en spesialisert kompetanse innen det rettsområdet som er relevant for ditt saksområde når du søker etter advokat i Lillehammer. I og med at vi er få, må vi være desto bedre på utvalgte spesialiseringer. Vi kan ikke være best på alt, og det vet vi. Derfor legger vi desto mer energi og stolthet i å være veldig gode på de områdene vi opererer innen som advokat i Lillehammer.

Som et lite advokatfirma kan vi også tilby mer fleksible tidsrammer og lavere kostnader enn store firmaer kan. Våre kostnader er generelt lavere enn hos de store firmaene, og det kommer deg til gode i og med at vi ikke må opprettholde det samme omsetningsnivået for å dekke kostnadene våre. Derfor bør du velge oss når du er på utkikk etter advokat i Lillehammer.

Generelle oppfatninger av advokat Lillehammer
Det er flere oppfatninger som ofte er forbundet med advokater og juridiske prosesser. Dette er oppfatninger som direkte eller indirekte preger oss når vi leter etter advokat i  Lillehammer. De vanligste er heldigvis at advokater er dyktige, og dyktige til å håndtere og løse juridiske saker.

I tillegg er det en oppfatning av at en advokat Lillehammer kan hjelpe klienter å navigere i de komplekse lovene og reglene som gjelder for deres sak. Dette er også positive oppfatninger som vi i advokatfirmaet Brevik Møller kan kjenne oss igjen i. Derfor bør du høre med oss om vi kan hjelpe deg med dit utfordring når du leter etter advokat i Lillehammer.

Andre oppfatninger av advokater og juridiske prosesser er blant annet at juridiske prosesser er kostbare og tidkrevende, at de kan ta lang tid å ferdigstille, og at det ofte er vanskelig å forstå hva en juridisk prosess innebærer. Dette er også oppfatninger som vi møter blant klienter som leter etter advokat i Lillehammer, og som vi vanligvis kan motbevise.

Hvis du leter etter advokat Lillehammer må du ta i betraktning at det riktignok ikke er alle juridiske prosesser som kan gå raskt og effektivt. Prosessen styres ofte av flere faktorer hvorav noen av dem er eksterne utenfor vår mulighet til å påvirke. Det er da vår jobb å støtte deg gjennom prosessen og finne gode løsninger.

Sivil rettsak versus strafferettsak – advokat Lillehammer
Når du skal hyre en advokat i Lillehammer, er det greit å vite hvilken type bistand du trenger. Hvis du allerede har litt oversikt over innen hvilket område du trenger bistand, kan du enklere ta et standpunkt til hvilke advokater som kan passe din sak når du søker advokat i Lillehammer.

Det er blant annet stor forskjell mellom en sivil rettsak og en strafferettssak, det er greit å vite når du leter etter advokat i Lillehammer. En sivil rettsak involverer to parter som krangler om en bestemt kontrakt eller avtale som ikke er oppfylt, eller om en skade som er forårsaket. Det kan være en kontraktsstrid, erstatningssøksmål, eller til og med en familierettssak. Som advokat i Lillehammer har vi en del av disse sakene. I denne typen rettssaker er det opp til den saksøkende å bevise at den andre parten har brutt kontrakten eller forårsaket skade, men det hviler en bevisbyrde på begge parter. I en sivil rettsak er det derimot ikke nødvendig å bevise skyld eller uskyld. Dette går vi gjennom steg for steg hvis du ønsker oss som advokat i Lillehammer.

Lurer du derimot på om du trenger advokat i Lillehammer til en strafferettssak? En strafferettssak er en sak mellom staten og den som er anklaget for å ha begått et lovbrudd. Her hviler bevisbyrden på staten: det er opp til staten å bevise skylden til den som er anklaget. Da må det legges frem bevis som tilsier at en dommer kan anse det hevet over enhver tvil at vedkommende er skyldig. Greier ikke påtalemyndighetene å bevise dette, er vedkommende uskyldig og skal frifinnes. I denne typen saker opptrer vi som både bistandsadvokater og forsvarere. Vi mener det er viktig å gå nøye gjennom prosessen på forhånd av en straffesak, slik at våre klienter er godt forberedt på hva som møter dem på alle steg i prosessen. 

For mer om vårt arbeid i straffesaker les her.

Advokat Lillehammer - Løsninger utenfor rettssalen
Som advokat Lillehammer har vi lang erfaring i både sivile og strafferettslige prosesser. Vi hjelper deg gjerne med å finne ut av hvorvidt du har en sak eller ei. Som oftest kan vi få til gode løsninger på sivile saker gjennom forhandling og kommunikasjon med den andre parten. Løsninger utenfor rettssalen gir mindre påkjenning for alle involverte, og kan ofte gå raskere enn saker som må gå for retten.

Er du usikker på om du har en sak? Ta kontakt med oss, så kan vi se på det sammen. Vi starter vanligvis med et løp utenfor rettssalen, men alle beslutninger vi tar er nødvendigvis forankret i sakens stilling. Det ser vi gjerne på sammen med deg. Du trenger ikke lete lengre etter advokat i Lillehammer. Ring oss eller send oss en epost, så tar vi det første steget sammen!

bottom of page