top of page
Bilde av en juridisk hammer som slår

Strafferett

Strafferetten er et omfattende lovverk som definerer hva som er straffbart, hva som er straffbare handlinger og hvor høye straffer som skal pålegges. Innen strafferett ligger også ansvaret for å sørge for at disse straffene er riktige og passende for de kriminelle handlingene som har forekommet.

Formålet med strafferett er å sikre at samfunnet følger et sett av lover som skal opprettholde rettsstaten, rettsikkerheten og rettferdigheten. Strafferett har også som mål å sørge for at personer som begår straffbare handlinger får de straffene de fortjener for å forhindre dem fra å begå lignende handlinger i fremtiden.

Strafferett er et komplekst og dynamisk felt som omfatter mange juridiske konsepter og prinsipper. Disse kal sikre at personer som begår straffbare handlinger, får rettferdig og passende straff. Strafferett består av en rekke konsept og prinsipper som blant annet inkluderer prinsippet om proporsjonalitet - straffen bør være proporsjonal med alvoret i forbrytelsen. Prinsippet om individuell straff ligger også innen strafferett – det handler om at straffen bør tilpasses den enkelte forbrytelsen. Prinsippet om straffbarhet er et annet prinsipp under strafferett og handler om at straffen ikke bør være for streng.

Som advokat innen strafferett kan vi bistå klienter i to ulike roller: enten som forsvarer eller som bistandsadvokat.

Vår advokat Kjersti Brevik Møller er spesialisert innen strafferett og vil bistå deg tett i forbindelse med din sak. 

Tjenester innen strafferett
Vi kan bistå med en rekke tjenester innen strafferett, deriblant:

  • Vurdering av om et forhold er straffbart eller rådgivning ift mulig anmeldelse

  • Vurdere hvor god en sak er/bevisets stilling

  • Voldsoffererstatning

  • Fengslingsmøter

  • Bistå som offentlig oppnevnt forsvarer

  • Bistå som privat engasjert forsvarer

  • Mediehåndtering

  • Prosedyrer

  • Generell ivaretagelse av klientens rettssikkerhet

Har du havnet i en situasjon der du trenger juridisk bistand innen strafferett? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg på veien videre.

Ønsker du å vite mer om advokatens rolle innenfor strafferetten? Les her

Trenger du hjelp med en straffesak? 

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

  • Facebook

Takk for din henvendelse - vi tar kontakt så fort som mulig!

bottom of page