top of page
Bilde av en ung dame som snakker med en gammel dame

Familierett

Leter du etter advokat innen familierett? Det kan vi hjelpe deg med. Familierett er et av våre spesialistområder, og du kan derfor være trygg på at du har kommet riktig hvis du trenger advokat familierett. 

 

Familieretten (eller arve- og familieretten som vi ofte sier) omhandler alt fra ekteskapsinngåelse til skilsmisse, testament og fremtidsfullmakt, til samboerkontrakt og ektepakt. Som advokat innen familierett bistår vi våre klienter innenfor de fleste områdene her.

 

Trenger jeg en advokat innen familierett?

De aller fleste av oss vil på et eller annet tidspunkt ha behov for advokat innen familierett. For mange er det for eksempel aktuelt med samboerkontrakt eller ektepakt.

 

Er man heldig å unngå samlivsbrudd i løpet av livet, vil du kunne få behov for advokat i familierett når arv skal fordeles eller du ikke lengre kan bestemme over egen økonomi eller helse og trenger en fullmektig. 

For mer om samboerkontrakt les her

 

Advokat familierett – fremtidsfullmakt

For at en allerede sår situasjon skal kunne løses så godt som mulig, er det viktig at å ha de juridiske dokumentene på plass. De færreste av oss har ordnet med testamente eller fremtidsfullmakt i ung alder, men man vet aldri når ulykken inntreffer. For å lette situasjonen for dine pårørende, kan det være lurt å ha skrevet et testament og en fremtidsfullmakt. Det er noe vi som advokat familierett kan mye om, og som vi gjerne hjelper deg med.

 

Det er ikke så mange som tenker over at man allerede nå kan bruke en advokat innen familierett til å sette opp en fremtidsfullmakt. En fremtidsfullmakt er et dokument som vil aktualiseres når man selv ikke lengre er til stede for å ta beslutninger. Har du da allerede brukt en advokat til å sette det opp for deg, vil det være langt enklere for de rundt deg å sørge for at du er i en situasjon du selv har hatt regien på.

 

Les mer om fremtidsfullmakter her.
 

 

Unngå fremtidige familiekonflikter med advokat familierett

Som advokat innen familierett ser vi dessverre altfor ofte opprivende familiekonflikter som kunne vært unngått dersom man hadde planlagt for arv bedre i forkant. De færreste av oss tenker på fremtidige konflikter når alle er venner og godt forlikt. Erfaring viser imidlertid at arveoppgjør kan skape konflikt og snu arvingene mot hverandre. For å unngå dette er det en klar fordel for alle om dere sammen har benyttet advokathjelp til å hjelpe dere med å sette opp retningslinjer for fordeling.

 

Noe av det du relativt enkelt kan dra fordeler av med bistand av en advokat innen familierett er å få hjelp til å dokumentere gaver og forskudd på arv. For å unngå krangel og uvennskap når noen faller fra, anbefaler vi å få inn advokat innen familierett på et tidlig tidspunkt, mens den som skal arves har mulighet til å bestemme. Da kan vi hjelpe til med å lage et dokument som står seg ved en eventuell tvist i etterkant. For å være på den sikre siden bør du benytte en advokat innen familierett til dette: for testament gjelder strenge formkrav, og det er ikke sjelden at testament blir betvilt i etterkant av testators død av en misfornøyd arving. I løpet av årene som advokater innen familierett har vi hjulpet en rekke familier med å unngå tvister og uvennskap nettopp ved å lage god dokumentasjon i forkant.

For mer om testament les her

 

Advokat familierett ved familiære tvister

Skulle en tvist oppstå, med deg involvert, er det viktig å vite hvilke rettigheter du har. Som advokat innen familierett ser vi ofte at det er snakk om store verdier for en privatperson. Et arveoppgjør eller en skilsmisse kan fort omhandle flere millioner kroner. Da er det ekstremt viktig å holde tunga rett i munnen og sørge for å ha jussen på sin side. Det er det vår jobb å gjøre for deg. Hvis du ikke vet hvilke rettigheter du har, er det nødvendigvis vanskelig å kjempe for dem. Er risikoen verdt et mulig tap av store verdier? Det mener vi bestemt at den ikke er verdt, og du bør derfor benytte en advokat innen familierett.

 

Vi ønsker å finne de gode løsningene som advokat familierett

Vi ser mange såre familiesituasjoner, og det er derfor viktig for oss å prøve å finne gode løsninger på et tidlig stadium. Aller helst også i minnelighet blant de involverte. På denne måten sparer vi som klientene våre for lange og unødvendige dyre tvister som ikke tjener andre enn oss advokater. 

 

Hva gjør en advokat innen familierett i praksis?

Når vi får en ny sak som advokat familierett, setter vi oss ned med deg som klient og kartlegger hva du ønsker. I tillegg er det viktig å finne ut av hva du har av verdier som må beskyttes eller fordeles. I dette møtet får vi også god innsikt i hvordan familieforholdene er hos den enkelte. For å kunne ta de beste beslutninger og gi de beste rådene, er det viktig at vi som advokat familierett vet om det er eventuelle særkullsbarn eller andre konstellasjoner innad i familien som det må tas høyde for når vi skal sette forutsetningene som ligger til grunn for dokumentene.

 

Sammen diskuterer vi ulike tilnærminger for å finne den løsningen som passer deg best. Det vil naturlig nok være en løsning som følger lovene innenfor de aktuelle områdene vi berører. Lovgivningen er ikke alltid like enkel å sette seg inn i, og det er her vår ekspertise som advokat familierett kommer inn. På denne måten kan vi finne en god og langsiktig løsning som vil stå seg også om 30 eller 40 år.

 

Oppbevaring av viktige dokumenter

Testament og fremtidsfullmakter er å anse som svært viktige dokumenter. Det hjelper lite å ha gjort alt riktig med en advokat familierett hvis du selv ønsker å ta vare på dokumentene, men har mistet dem når det gjelder. Vi tilbyr derfor oppbevaring av testament og fremtidsfullmakter. Da kan du være sikker på at dokumentet ikke forsvinner i en flytte- eller opprydningsprosess. Noen ønsker også å gjemme dokumentene selv, og det kan by på utfordringer for familien hvis vedkommende for eksempel har blitt dement før dokumentene har blitt overlevert. Stol på oss som advokat familierett, det sparer deg for potensielt stress i fremtiden.

 

Som advokat familierett anbefaler vi også klientene våre å sende testamentet til tingretten for oppbevaring. Da vil det automatisk bli fulgt opp dersom vedkommende går bort. I tillegg anbefaler vi som advokat innen familierett at du har en versjon av testamentet hjemme som du forteller dine nærmeste om. Dermed vet de hvor de skal lete dersom noe skjer.

Noen av tjenestene vi kan hjelpe deg med som advokat innen familierett:

 

 • Lage avtale om gave eller forskuddsarv

 • Ektepakt

 • Testament

 • Fremtidsfullmakt

 • Skilsmisseoppgjør

 • Samboeroppgjør

 • Mekling mellom familie dersom det av en eller annen grunn er aktuelt (ikke sertifisert mekler)

 • Arveplanlegging

 • Rådgivning ifm. ekteskapsinngåelse

 • Prosedyreoppdrag

 • Mekling ved domstolene

Vi vil gjerne være din advokat familierett! Ta kontakt for en hyggelig og uforpliktende samtale.

Har du behov for bistand knyttet til arv og familie?

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

 • Facebook

Takk for din henvendelse - vi tar kontakt så fort som mulig!

bottom of page